evenemang

Vocalising Space

Vocalising Space utforskar idén om vokali­ tet i samtida vokalmusik, det vill säga egen­ skaperna hos röstens stämma och tonande karaktär, samt vokalitet i relation till den visuella sfären av lyssnande. Med utgångs­ punkten i den mångfacetterade rösten och den experimentella musiken presenterar Viva Vocal Ensemble verk av kompositö­ rerna Arvid Kraft, Joshua Wat och Casey Moir. Musikaliska tolkningar av till exempel gestik och ord, klingande gutturala uttryck, intrikat mikrotonalitet och en dekonstruktion av vokaltekniska konventioner används i en intuitiv förening av röst, kropp och rörelse i tid och rum.

Med hela rummet som spelplan uppstår en omväxlande, omfamnande och spatial lyssningsupplevelse som ständigt förändrar ljudets riktning, placering, hastighet, närhet och bana i rummet. Var man befinner
sig avgör från var och när man uppfattar ljuden samt ljudens intensitet – allt detta påverkar det individuella perspektivet på upplevelsen.

info

SPELPERIOD
14 May
-
14 May
LÄNGD
60min
ARRANGÖR
Atalante

Atalante

http://atalante.org/
Atalante är en konstnärsdriven scen och en mötesplats där det nyskapande och experimentella uppmuntras. I fokus står den samtida scenkonsten med nutida koreografin och experimentella musiken som nav. Scenen startades 1987 av dansgruppen Rubicon och hette då Unga Atalante. I dag är Atalante ett starkt kraftcentra i Sveriges dans och konstliv.