evenemang

homo(sapiens)

homo(sapiens) är ett visuellt och kroppsligt verk genomsyrat av autenticitet och där polariteter samexisterar. Verket diskuterar relationen mellan identitet och prestation genom att utforska, mänskliga basala somatiska processer. Vad händer när djupa autentiska somatiska processer möter yttre faktorer och artificiell form? Genom att föreslå ett annat varande utforskar homo(sapiens) vibrationer. Enligt Bonnie Bainbridge Cohen (2018) är vibrationer något som föregår liv och stöttar all levande form. Dessa skapar och omskapar form. Vibrationer som den rörelse du känner när du är stilla och förnimmer det ljud du hör när du är tyst. Det är genom vibrationer som vi upplever vår plats inom detta fält av existens.

“What we call form is a moment suspended within change in which a pattern crystallizes into
something recognizable” (Bainbridge Cohen, 2018: p.7).*

homo(sapiens) ifrågasätter prestations samhället där prestation har blivit vår identitet och varandet, det mänskliga, har glömts bort.

*Bainbridge Cohen, Bonnie (2018) ”Basic Neurocellular Patterns: Exploring Developmental Movement”. California: Burchfield Rose Publishers.

Av och med: Karolin Kent

info

SPELPERIOD
25 Nov
-
26 Nov
LÄNGD
ca 1h
ARRANGÖR
Atalante